Preventie van scherpe letsels, preventie van prikongevallen of accidentele bloedcontacten (ABC) zijn diverse termen en begrippen die worden gebruikt voor dezelfde gevaren wegens het gebruik van scherpe medische instrumenten.

Ziekenhuis- en gezondheidswerkers lopen vaak het risico geïnfecteerd te raken als gevolg van verwondingen door naalden of andere scherpe medische instrumenten, zoals een scalpel of hechtapparatuur. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn, zoals een besmetting met door bloed overgedragen ziekteverwekkers, waaronder hepatitis B, hepatitis C en HIV (aids).

Europese richtlijn 2010/32/EU

Op 1 juni 2010 werd de richtlijn 2010/32/EU in het Europees Publicatieblad gepubliceerd. Die richtlijn was de uitvoering van de door de “European Hospital and Healthcare Employers' Association” (HOSPEEM) en de “European Federation of Public Service Unions” (EPSU) gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector.

HOSPEEM vertegenwoordigt op Europees niveau de nationale werkgeversvertegenwoordigers in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector. EPSU vertegenwoordigt op Europees niveau de vakverenigingen van publieke organisaties.

De richtlijn werd in Belgisch recht omgezet met een koninklijk besluit van 17 april 2013. De bepalingen van dat besluit maken nu deel uit van hoofdstuk VI van boek VII, titel 1 van de codex over het welzijn op het werk.

Meer info daarover op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

In 2013 werd op Europees vlak voor de eerste keer een evaluatie opgemaakt van de toepassing van de richtlijn. Meer info daarover op de website van HOSPEEM: Report Final Conference Barcelona 20 June 2013.

Op 13 februari 2019 werd er tijdens de eerste vergadering van het sectoraal sociale overleg in het comité van de ziekenhuissector, het tweede opvolgingsrapport rond de toepassing van die richtlijn gepresenteerd. Meer informatie en het rapport daarover is beschikbaar op de website van HOSPEEM: Final report 2019 – follow-up on the Directive 2010/32/EU on the prevention from sharps injuries in the hospital and healthcare sector.

Belgische resultaten van de enquête naar prikongevallen

Op 29 september 2020 was er een webinar van de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën “beMedTech”, die o.a. de Belgische resultaten van de enquête naar prikongevallen bij verpleegkundigen en medisch laboratorium technologen voorstelde.

Meer info daarover in dit blogbericht: Voorstelling van de Belgische resultaten na 10 jaar richtlijn inzake preventie van scherpe letsels.