De KU Leuven onderzocht het problematisch middelengebruik en de negatieve effecten ervan bij Belgische werknemers. Bij meer dan 5700 werknemers werd in 2016 gepeild naar hun gebruik van alcohol, cannabis en andere illegale drugs, slaap- en kalmeermiddelen, antidepressiva en tabak. Er werd ook gepeild naar de mogelijke werkgerelateerde gevolgen en naar het verband met jobtevredenheid.

Alcohol is veruit de meest gebruikte drug. Een van de meest opvallende resultaten in deze bevraging is het aandeel problematische alcoholgebruikers. Alcohol- en druggebruik bij werknemers heeft een belangrijk nefast impact op de veiligheid, de gezondheid en het werkgedrag van werknemers. Nochtans bleek uit het onderzoek dat in 1 op de 5 bedrijven alcohol op het werk kon worden gedronken.

Meer informatie daarover op de website van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD): Alcohol- en druggebruik bij werknemers: een kwestie van alcohol, mannen en gevolgen op het werk.