De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een reeks posters met coronapreventiemaatregelen uitgebracht om de bewustwording op de werkvloer te vergroten. U kunt de posters downloaden, afdrukken en in uw bedrijf of instelling laten zien.

De posters zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: affiches en schema’s.