In het verlengde van de acties op nationaal niveau en een communicatiecampagne rond mentaal welzijn op het werk promoten de Vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en David Clarinval een minireeks podcasts over dit onderwerp.

Op de campagnewebsite Ikvoelmegoedophetwerk.be wordt samen met experts, bekende Belgen en werkgevers nagegaan hoe je je welzijn op het werk kan bewaken en verbeteren, en hoe bedrijven en organisaties dit kunnen aanpakken in het belang van hun medewerkers.

Beluister de podcasts via de pagina van Het pauzepraatje.

Meer info

De afbeelding toont de titel van de podcast “Het pauzepraatje”, een link naar de website ikvoelmegoedophetwerk.be en de slogan van de campagne “Tijd om stil te staan bij mentaal welzijn op het werk”