De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) biedt op zijn website onder de noemer “Eurofound Talks” een podcastreeks die dieper ingaat op onderwerpen die te maken hebben met leven en werken in Europa.

In een recente aflevering van “Eurofound Talks” spreekt interviewer Mary McCaughey met het hoofd van de onderzoeksgroep rond werkleven Barbara Gerstenberger over de resultaten van de ‘European Working Conditions Telephone Survey’ (EWCTS 2021) met betrekking tot jobkwaliteit, de gevolgen van banen van slechte kwaliteit voor het welzijn en de samenleving in het algemeen, en wat beleidsmakers kunnen doen om het arbeidsleven van mensen in Europa te verbeteren.

Meer informatie is beschikbaar in het Engels op de website van Eurofound:

Meer informatie over EWCTS is beschikbaar in volgend bericht op deze BeSWIC website: Eurofound: Het eerste rapport van de enquête over arbeidsomstandigheden in Europa is gepubliceerd.

Conferentie rond jobkwaliteit in België

Op 4 april 2023 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een conferentie om de belangrijkste resultaten voor te stellen van het rapport over de arbeidsomstandigheden in België na de analyse van de Belgische gegevens van de Europese EWCTS 2021-enquête.

Meer informatie is beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Jobkwaliteit in België in 2021: analyse aan de hand van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden EWC(T)S 2021.