In november 2018 start het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) met een pilootproject voor een begeleidingstraject voor werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out.

Meer info daarover op de website van Fedris: Pilootproject burn-out.