Van de werkende bevolking in Vlaanderen heeft ruim 7,6 procent burn-outklachten en nog eens 9,5 procent zit in de gevarenzone. Dat blijkt uit een bevraging bij 1.500 Vlaamse werknemers door de onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven. Via een nieuw ontwikkelde vragenlijst, de ‘Burnout Assessment Tool’ (BAT), hebben de onderzoekers het probleem op een betrouwbare manier in kaart kunnen brengen.

Risicogroepen

Uit het onderzoek blijkt dat bepaalde groepen werkenden een groter risico lopen op een burn-out. Het type beroep, het opleidingsniveau en de leeftijd blijken een rol te spelen. Zo hebben administratief bedienden en arbeiders meer te kampen met een burn-out. Dat is eveneens het geval met werknemers in het hoger middenkader, mensen met een lager opleidingsniveau en 18- tot 34-jarigen.

Volgens arbeidspsycholoog Hans De Witte die het onderzoek mee coördineerde, ligt de kern van het probleem bij de aard van het werk zelf. Mensen lopen meer kans op burn-out als de eisen op het werk te hoog liggen en er te weinig hulpbronnen zijn om met die belasting om te gaan, zoals meer autonomie en ondersteuningsmogelijkheden en dat de job goed aansluit bij hun vaardigheden.

Burn-out Assessment Tool (BAT)

Met een nieuwe definitie van burn-out en de bijbehorende vragenlijst, de zogenaamde “Burnout Assessment Tool” (BAT), willen de onderzoekers burn-out op een moderne manier in kaart brengen. Organisaties en bedrijven kunnen er mee aan de slag om het risico op burn-out bij hun werknemers te onderzoeken.

De BAT vragenlijst kan volgens de onderzoekers niet alleen worden gebruikt om burn-out vast te stellen, maar ook voor preventie en begeleiding. Hulpverleners kunnen de vragenlijst gebruiken om te zien of een behandeling aanslaat en of een burn-outpatiënt klaar is om weer aan het werk te gaan. Bedrijven kunnen de tool gebruiken om een beter beeld te krijgen van het welzijn op de werkvloer.

Meer informatie