Het uitgebreide partnernetwerk van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de nauwe samenwerking met meer dan 30 landen zijn de afgelopen 25 jaar van doorslaggevend belang geweest voor het bevorderen van een risicopreventiecultuur in heel Europa.

De grote uitbreiding van de Europese Unie (EU) in 2004 is gepaard gegaan met uitdagingen, maar heeft EU-OSHA er niet van weerhouden om alle lidstaten in hun inspanningen ter verwezenlijking van zijn visie met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk individueel te blijven ondersteunen.

De doeltreffende samenwerking met de nationale focal points en hun tripartiete netwerken, alsook het opbouwen van sterke banden met andere partners hebben ertoe bijgedragen Europa’s werkplekken veiliger, gezonder en productiever te maken.

Meer info