De FOD Sociale Zekerheid heeft aan de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) een onderzoek voorgesteld dat grootschalige gegevens zou opleveren over het mentale welzijn van zelfstandigen en de impact van het overheidsbeleid op hun mentale gezondheid.

Het onderzoek is goedgekeurd en kadert in het ‘Science 4 Policy’-programma van BELSPO. De oproep tot voorstellen is nu geopend.

Lees alvast de volledige oproep tot voorstellen op de BELSPO-website: Oproep | S4Policy.

Oproep tot voorstellen

Deze oproep is geopend voor de volledige Belgische onderzoeksgemeenschap (universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, non-profit organisaties die het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in hun statuten hebben staan) en zal sluiten op 10 oktober. 

Op 27 augustus zal BELSPO een platform uitrollen waarop een Expression of Interest (EoI) kan ingediend worden. De deadline om deze in te dienen is 5 september 2024. Enkel wanneer een EoI werd ingediend, zal men de mogelijkheid hebben om ook een Full Proposal in te dienen. Vanaf 12 september zal het dan mogelijk zijn deze Full Proposal in te dienen. De deadline hiervoor is 10 oktober 2024.

Prioriteiten voor het onderzoek

De oproep legt de focus op de “policy-driven” projecten van het S4Policy programma. In het kader van deze projecten hebben de federale departementen onderzoeksprioriteiten vooropgesteld met daarbij een oproep tot wetenschappelijke steun van de Belgische academische gemeenschap.

De vier grote thema’s van deze onderzoeksprioriteiten zijn:

  • Digitale Transformatie;
  • Strategische autonomie en veerkracht van België;
  • Inclusie, gezondheid en welzijn;
  • Groene en maatschappelijke transformatie.

De projecten hebben tot doel wetenschappelijke steun te vergaren om, enerzijds, analytische capaciteit binnenin de federale departementen te versterken, en anderzijds, om wetenschappelijk bewijs aan te bieden om federaal beleid te ondersteunen. De projecten zijn gebaseerd op een co-funding schema waarbij BELSPO maximum 90% en de relevante federale departement(en) minimum 10% van het totale budget financieren. 

Meer info

Alle informatie en documenten zijn beschikbaar via de oproep op de website van BELSPO: Oproep | S4Policy.