De Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, georganiseerd door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn nationale focal points, zijn een erkenning voor organisaties die een uitstekende en innovatieve bijdrage hebben geleverd aan veiligheid en gezondheid op het werk.

De Awards vormen de ideale mogelijkheid om deel te nemen aan de nieuwe campagne van EU-OSHA Veilig en gezond werken in een digitale samenleving 2023-2025, goede praktijken uit te wisselen binnen heel Europa en inspiratie op te doen bij anderen.

Welke goede praktijken?

De voorbeelden van goede praktijken moeten gericht zijn op de actieve preventie van risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in verband met de invoering van digitale technologieën.

Gerealiseerde voorbeelden van innovatieve en doeltreffende praktijken voor de preventie van risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in verband met of met behulp van de introductie van digitale technologieën op het werk kunnen worden ingezonden. De inzendingen moeten duidelijk omschrijven hoe de goede praktijken zijn geïmplementeerd op de werkplek, welke soort digitale technologieën er worden gebruikt, wat hun rol of bijdrage is en wat er is bereikt.

Draagt uw organisatie al op een innovatieve wijze bij aan de gezondheid en veiligheid op het werk? Of bent u op zoek naar wat extra motivatie om de voordelen van goed VGW-beheer te promoten? Meld u dan nu aan voor de Awards voor goede praktijken!

Meer info

Ontdek alles over de Awards op de campagnewebsite van EU-OSHA:

Inzendingen

De wedstrijd is opgebouwd uit twee rondes. De inzendingen worden eerst op nationaal niveau beoordeeld, waarna een tripartiete pan-Europese jury bijeenkomt om de uiteindelijke winnaars te selecteren.

De jury beoordeelt inzendingen op basis van de volgende criteria:

  • Een holistische aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk;
  • Reële en aantoonbare verbeteringen van veiligheid en gezondheid met betrekking tot de digitale transformatie op de werkplek;
  • Een aanpak waarin collectieve maatregelen voorrang krijgen boven maatregelen die op individuele werknemers zijn gericht;
  • Reële participatie en betrokkenheid van werknemers en hun vertegenwoordigers;
  • Duurzaamheid van de maatregel;
  • Overdraagbaarheid naar andere werkplekken (in andere lidstaten, in andere sectoren en in kleinere dan wel grotere organisaties);
  • Juiste timing (de maatregel moet recent of nog weinig publiciteit hebben gehad).

Verder moet de maatregel in overeenstemming zijn met de huidige wettelijke vereisten van de desbetreffende lidstaat en idealiter zelfs aan hogere eisen voldoen dan de minimumnormen. Producten, hulpmiddelen en diensten die voor commerciële doeleinden zijn ontwikkeld, komen niet voor de wedstrijd in aanmerking.

Inzendingen moeten ten laatste op 11 september 2024 om 12u00 worden ingediend bij de FOD Werkgelegenheid, het Belgische focal point van EU-OSHA, via het e-mailadres focalpoint@werk.belgie.be.

Download het Deelnameformulier (Word, 1,70 MB).

Op BeSWIC

Bekijk volgende BeSWIC-berichten over winnaars van de Awards voor goede praktijken van vorige edities: