ISO 31000 is een richtlijn waarin kort de relevante onderdelen van risicomanagement staan beschreven. De laatste jaren is ISO 31000 het mondiale referentiekader voor goed risicomanagement geworden.

Lees het volledig artikel op de blog van deze BeSWIC website: Vernieuwde ISO 31000 Risicomanagement.