Met zowat 80.000 overlijdens per jaar is kanker de belangrijkste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie. Men kan en moet meer doen om dat aantal te verminderen. De "Roadmap on carcinogens" beoogt de bewustwording van de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek, waarbij de uitwisseling van goede praktijken over heel Europa wordt bevorderd en vereenvoudigd.

Lees het volledig artikel op de blog van deze BeSWIC website: Uitwisselen van oplossingen om de risico's van kankerverwekkende stoffen te verminderen.