Vaak gebruiken bedrijven onderaannemingsketens om arbeidsrelaties te verhullen, belastings- en socialezekerheidverplichtingen te omzeilen, hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden en zich te onttrekken aan controles door arbeidsinspectiediensten. Deze praktijken geven aanleiding tot uitbuiting, fraude en andere arbeidsmisbruiken, die vaak grensoverschrijdende van aard zijn. Als onderaanneming op de juiste manier wordt gedaan, hoeft het niet per se een probleem te zijn.

Dit blogartikel gaat dieper in op:

  • verschillende campagnes tegen sociale fraude en/of mensenhandel;
  • onderzoeksprojecten;
  • organisaties met informatie rond het thema;
  • internationale organisaties omtrent mensenhandel en mensensmokkel en 2 Belgische onderzoekscommissies rond mensenhandel;
  • enkele omstandigheden waarbij mensen in precaire omstandigheden terechtkomen;
  • recente gebeurtenissen met dodelijke ongevallen of sociale fraude;
  • bestaande (Europese, Benelux, Belgische en regionale) wetgevingen;
  • twee Europese initiatieven;
  • BeSWIC-berichten over deze materie.

Lees het volledige artikel op de blog van BeSWIC: Sociale fraude en mensenhandel: campagnes, onderzoeksprojecten, informatiebronnen en wetgevende initiatieven.