Om het grote publiek te sensibiliseren voor de gevaren van lithium-ionbatterijen heeft Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, samen met de leden van ‘Arena Recycling’ sensibiliseringsstickers laten ontwikkelen om op afvalcontainers, op vrachtwagens, in recyclageparken, op sorteer- en recyclageplaatsen en op andere plekken aan te brengen.

Dit blogartikel geeft meer informatie over deze campagne, Europese studies en (soortgelijke) campagnes uit het buitenland, wetenschappelijke literatuur rond afvalbranden, brand tijdens het opladen van batterijen (zowel in consumenten- als in werkomgeving), de regelgeving rond (afgedankte) batterijen en arbeidsomstandigheden van afvalophalers en recyclageparkwachters. Tenslotte wordt er verwezen naar een aantal BeSWIC-artikels over afval of het zich ontdoen van materiaal.

Lees het volledige artikel op de blog van deze BeSWIC website: Sensibiliseringsstickers van Denuo rond voorkomen van afvalbranden van lithium-ionbatterijen