Het Franse Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Landbouw, de ‘Caisse nationale d'assurance maladie’ (Cnam), het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ (INRS) en het ‘Organisme professionnel de prévention du bâtiment’ (OPPBTP) hebben in 2020 een meertalige communicatiecampagne ter voorkoming van arbeidsongevallen opgezet. De campagne is gericht op werknemers die het Frans slecht beheersen, seizoenarbeiders en gedetacheerde werknemers.

In dit blogbericht vindt u meer informatie over deze campagne, een lijst met BeSWIC-berichten rond eenvoudige meertalige communicatie en enkele buitenlandse initiatieven.

Lees het volledige artikel op de blog van deze BeSWIC website: Seizoenarbeiders en gedetacheerde werknemers: 19 affiches rond 4 risicovelden in 8 talen.