Ongeveer een derde van de schoolkinderen en jongeren lijdt aan musculoskeletale aandoeningen (MSA). Deze aandoeningen aan het bewegingsapparaat kunnen erger worden wanneer zij beginnen werken. Vroegtijdige preventie en een levensloopbenadering van een gezond bewegingsapparaat zijn dan ook van groot belang voor een goede veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en gezond ouder worden.

Scholen vormen de ideale omgeving voor een vroegtijdige en langdurige preventie van MSA, maar een coherente strategie met doelstellingen op het vlak van VGW en educatie zijn nodig voor een succesvolle implementatie.

Lees het volledige artikel op de blog van deze BeSWIC website: Scholen in beweging: hoe een strategische aanpak ter bevordering van lichaamsbeweging MSA kan voorkomen.