Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zich op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gebogen over de organisatie van de ziekenhuiszorg bij CBRNe-incidenten: noodsituaties waarbij chemische (C), biologische (B) of radiologische/nucleaire (RN) stoffen vrijkomen, al dan niet in combinatie met explosieven (E).

Bij CBRNE-incidenten denken we bijvoorbeeld aan een ongeval in een chemisch bedrijf of bij een transport van gevaarlijke stoffen, een kernramp of een terroristische aanslag.

Dit blogbericht geeft meer informatie over dit rapport, het 20-jarig bestaan van het KCE en andere BeSWIC-berichten over noodplanning en CBRNe-incidenten.

Lees het volledige artikel op de blog van BeSWIC: Organisatie van medische zorg bij CBRNe-incidenten: rapport van KCE.