In februari 2024 ondertekenden de sociale partners, leidend ambtenaren en de bevoegde ministers de nieuwe plannen voor Eerlijke Concurrentie (PEC) in 8 sectoren.

Voor de bewakings-, verhuis- en vleessector was het de eerste keer dat dergelijk akkoord werd gesloten. Voor de bouw-, transport-, elektrotechnische, schoonmaak-, metaal- en technologiesector betrof het de vernieuwing van een eerder akkoord dat door alle betrokken partijen als zeer succesvol werd ervaren.

Een nieuw blogartikel geeft meer informatie over de PEC-plannen, controles op het terrein en enkele Europese initiatieven.

Lees er alles over in volgend artikel op de blog van BeSWIC: Ondertekening Plannen voor Eerlijke Concurrentie.