Op 25 maart 2022 werd een rondetafel gehouden rond preventie van blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, in het bijzonder cytostatica en antineoplastische agentia. Deze rondetafel werd georganiseerd door het ‘European Biosafety Network’ (EBN) in het federaal parlement.

Diverse sprekers van diverse organisaties gaven een voorstelling van hun ervaring en op het einde werden de aanbevelingen – opgenomen in een document – overlopen.

Het artikel op de blog van deze BeSWIC website geeft een overzicht van de rondetafel met zijn conclusies, de nieuwe Europese richtlijn 2022/431/EU en diverse documenten en gidsen rond omgaan met cytostatica en antineoplastische agentia. Tenslotte wordt dieper ingegaan op 2 specifieke maatregelen rond het veilig omgaan met deze stoffen, namelijk de ‘closed system transfer devices’ (CSTD) en het “gele hand”-pictogram.

Lees het volledige artikel: Omgaan met cytostatica en antineoplastische agentia: enkele aanbevelingen.