Op 29 juni 2022 verscheen in het Europees Publicatieblad een nieuwe versie van de Blauwe Gids (‘Blue Guide’). De gids voor de tenuitvoerlegging van de richtlijnen die op basis van de nieuwe aanpak en de globale aanpak tot stand zijn gekomen (‘Blue guide’), werd voor het eerst in 2000 gepubliceerd.

Deze gids is van toepassing/behandelt non-food en niet-agrarische producten aangeduid als industrieproducten voor consumentengebruik of beroepsmatig gebruik. Het betreft een 31-tal nieuwe aanpakrichtlijnen of verordeningen die de principes van de Blauwe Gids volgen. Fabrikanten, andere marktdeelnemers of conformiteitsbeoordelingsinstanties kunnen geharmoniseerde normen gebruiken om aan te tonen dat producten, diensten of processen aan de desbetreffende wetgeving van de Europese Unie (EU) voldoen.

Lees het volledige artikel op de blog van BeSWIC: Nieuwe Blauwe Gids van 2022.