Op 21 december 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 27 november 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften. De insteek was een oplossing te vinden voor historische liften door enerzijds een langere termijn voor modernisatie en anderzijds een voldoende hoog veiligheidsniveau (die slechts beperkte risico’s opleveren en aanvaardbaar worden geacht) te voorzien.

In dit artikel op de blog van BeSWIC vindt u een historiek, een oplijsting van enkele inhoudelijke aanpassingen in het KB en een overzicht van nieuwsberichten rond historische liften. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om te verwijzen naar enkele BeSWIC-berichten rond liften en roltrappen die recent zijn bijgewerkt.

Lees het volledige artikel: Nieuw KB historische liften en update webpagina’s over liften en roltrappen.