Op 14 mei 2024 werd het koninklijk Besluit (KB) van 26 april 2024 tot vaststelling van het nationaal noodplan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze tekst kadert, samen met een ministeriële omzendbrief, in de voorbereiding van het nieuwe wetboek Noodplanning en Crisisbeheer.

Door de publicatie van het nieuwe KB en de verspreiding van de omzendbrief, kunnen enkele elementen uit de regelgeving reeds op korte termijn geactualiseerd worden aan de noden en behoeften op het terrein. Tegelijkertijd blijven de voorbereidingen van het wetboek doorgaan, zodat een volgende regering hier snel mee aan de slag kan.

Dit blogbericht geeft meer uitleg over het nieuwe nationale noodplan, andere crisiscentra en BeSWIC-berichten over noodplanning.

Lees er meer over in volgend artikel op de blog van BeSWIC: Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan.