In december 2022 gaf de Hoge Gezondheidsraad (HGR) advies 9542 rond het gebruik van nitrilonderhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen als bescherming tegen kankerverwekkende blootstelling bij brand.

Dit artikel op de blog van BeSWIC geeft een samenvatting van de inhoud van het advies en verwijst vervolgens naar andere blootstellingsroutes van chemische agentia bij de brandweer en verhoogde kankerincidenties bij brandweerlieden die ingezet zijn bij de brand en instorting van de WTC-Torens tijdens 9/11 in New York en bij de Grenfell-flatgebouwbrand in Londen. Tenslotte zet het artikel enkele ander berichten op deze BeSWIC website over de brandweer en de HGR in de kijker.

Lees het volledige artikel op de blog van deze BeSWIC website: Het gebruik van nitrilonderhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen: advies HGR.