De digitalisering van de economie heeft de aard en de organisatie van het werk in Europa al aanzienlijk veranderd. In de komende tien jaar zal meer dan de helft van de Europese beroepsbevolking te maken krijgen met belangrijke veranderingen in de manier van werken.

In dit artikel op de blog van BeSWIC gaat men na wat de uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in een veranderende wereld zijn. Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) overlopen.

Lees het volledige artikel: Het effect van digitalisering op psychosociale risicofactoren en MSA.