In een nieuwe Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19 geeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) een overzicht van enkele initiatieven die inzake organisatie, zorgactiviteit, financiering en kwaliteit werden genomen in het kader van de COVID-19-pandemie. Daarnaast deelt de FOD Volksgezondheid enkele kerncijfers omtrent COVID-19.

De publicatie, die de periode van maart 2020 tot en met oktober 2022 bestrijkt, is opgedeeld in 4 hoofdstukken waarin enkele taken van de FOD Volksgezondheid tijdens de coronapandemie verder worden toegelicht.

Lees er alles over in volgend artikel op de blog van deze BeSWIC website: FOD Volksgezondheid publiceert nieuwe Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19.