De voorbije jaren verschenen op Europees vlak enkele studies rond het welzijn van muzikanten. Tegen de achtergrond van de COVID-19-pandemie vonden de afgelopen jaren enkele ontwikkelingen plaats in de muziekindustrie, die een impact hebben gehad op de bredere creatieve en culturele sectoren.

In dit blogartikel worden deze studies kort besproken, samen met enkele recente evoluties in de sociale zekerheid van artiesten. Tenslotte wordt verwezen naar enkele BeSWIC-berichten over het brede thema van arbeidsomstandigheden voor artiesten.

Lees het volledige artikel op de blog van BeSWIC: Europese studies rond gezondheid, welzijn en arbeidsomstandigheden van professionele muzikanten.