De Europese markttoezichtscampagne van 2019 stond in het teken van producten die vallen onder de richtlijn over algemene productveiligheid. Zes categorieën van producten zijn getest, waarvan er 3 in een bedrijfscontext voor een preventieadviseur interessant zijn: batterijen, opladers en persoonlijke vervoersmiddelen.