Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (PC 304 voor de Vlaamse gemeenschap) heeft samen met het ‘Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound’ (RITCS) en het steunpunt voor de productionele, ontwerpende, en technische krachten van de brede culturele sector (STEPP) middelen van het Europees Sociaal Fonds gekregen om een hybride opleidingstraject op te maken en zo een Europees veiligheidspaspoort te behalen.

Het paspoort valideert de aanwezigheid van tien veiligheidscompetenties, op basis van een schriftelijk examen en een praktijkassessment. Deze competenties werden in een eerder Europees project uitgewerkt. De sector gaat dus nu een stuk verder met het veiligheidspaspoort.

In dit artikel op de blog van BeSWIC wordt uitleg gegeven over dit project, over competenties, ervaringsbewijzen en andere initiatieven van de sector. Tenslotte komen ook andere berichten op deze BeSWIC website over competenties en opleidingen aan bod.

Lees het volledige artikel: Europees veiligheidspaspoort voor de theater- en eventindustrie.