Digitaal platformwerk biedt een aantal voordelen voor werknemers, maar brengt ook risico's met zich mee voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Deze uitdagingen worden mogelijk niet voldoende aangepakt vanwege een aantal redenen, waaronder de relatieve nieuwheid van dit werkmodel, het lopende debat over specifieke regelgeving en de grote variëteit wat betreft industrieën, werknemers, het soort uitgevoerde taken en locaties.

Digitaal platformwerk is het eerste prioriteitsgebied van de campagne Veilig en gezond werken in een digitale samenleving 2023-2025 van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

Lees er meer over in volgend artikel op de blog van BeSWIC: Digitaal platformwerk: de risico's minimaliseren en de kansen benutten.