De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) werd opgericht in 1919, als onderdeel van het Verdrag van Versailles dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. In 1946 werd de IAO een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties, met zetel in Genève. Haar unieke tripartiete structuur geeft een gelijke stem aan werknemers, werkgevers en regeringen van 187 lidstaten.

De IAO stelt arbeidsnomen vast (verdragen en aanbevelingen bij deze verdragen), ontwikkelt beleid en werkt programma’s uit ter bevordering van fatsoenlijk werk voor alle vrouwen en mannen. Tot op heden zijn er 190 verdragen gestemd.

In dit artikel op de blog van BeSWIC vindt u meer informatie over de recente richtsnoeren inzake algemene beginselen van de arbeidsinspectie, andere praktijkcodes en richtsnoeren en andere berichten over de IAO.

Lees het volledige artikel op de blog van BeSWIC: De Internationale Arbeidsorganisatie: algemene beginselen van de arbeidsinspectie, richtsnoeren en praktijkcodes.