De sociale partners van de bouwsector (paritair comité 124) hebben op 12 mei 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) “Basisveiligheidsopleidingen” gesloten. De CAO is het gevolg van het door alle sociale partners goedgekeurd sectoraal akkoord van de bouwsector van 1 december 2021 in navolging van het ontwerp van sectoraal akkoord 2021-2022 van 9 november 2021.

In het artikel op de blog van BeSWIC vindt u meer informatie over:

  • de CAO Basisopleiding;
  • een mogelijke toekomstige uitbreiding naar andere paritaire comités van deze basisveiligheidsopleidingen door opname in het KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
  • arbeidsongevallen in de bouwsector;
  • sociale dumping en mensenhandel;
  • enkele BeSWIC-berichten over de bouwsector.

Lees het volledige artikel op de blog van BeSWIC: CAO Basisveiligheidsopleidingen voor de bouwsector.