Sinds het begin van het jaar beschikken zowel de politiediensten als de operationele diensten van de civiele veiligheid over een aangepast wettelijk kader voor het gebruik van camera’s (bodycams voor politie en dashcams voor civiele veiligheid). Het gebruik ervan bij de politie was immers nog niet volledig wettelijk geregeld.

Bij de politie is het wettelijk kader ingevoegd in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en bij de operationele diensten van de civiele veiligheid is dit ingevoegd in de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Dit blogbericht geeft meer informatie over deze twee wetten en verwijst naar enkele publicaties en websites rond camera’s en bodycams. Tenslotte wordt de link gelegd met enkele artikels op deze BeSWIC rond agressie bij diverse hulpverleners.

Lees er meer over in volgend artikel op de blog van Beswic: Camera’s voor de politie en operationele diensten van de civiele veiligheid.