Bij openbare besturen worden er meer en meer pesticiden verboden. Bepaalde pesticiden mogen particulieren niet meer gebruiken. Hierdoor gebruikt men alternatieve methoden om onkruid te bestrijden.

In dit blogartikel wordt er een overzicht van die alternatieven gegeven en wordt er verwezen naar publicaties van onkruidbranders als één van de alternatieve thermische methodes met een verhoogd risico op brand: Onderschat het brandrisico van onkruidbranders niet.