De blootstelling aan kankerverwekkende stoffen blijkt de belangrijkste oorzaak te zijn van werkgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie (EU). Een groot aantal werknemers is blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, waaronder stoffen die afkomstig zijn uit de werkprocessen zelf. Toch kunnen vele blootstellingen worden vermeden door een risicobeoordeling, preventieve maatregelen en het naleven van de geldende strenge EU-maatregelen.

Lees het volledig artikel op de blog van deze BeSWIC website: Bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen en werkgerelateerde kanker.