Menig preventieadviseur kent de opleidingen (en de daaropvolgende bevoegdheidsverklaring door de werkgever) voor BA4 (gewaarschuwde)/BA5 (vakbekwame) volgens het AREI, de opleidingen eerste hulp (al dan niet gevolgd bij instellingen die op de lijst voorkomen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) (art. I,5-9. van de codex)) en de extern te volgen asbestopleidingen voor werknemers bij bedrijven (erkend) voor asbestverwijderingswerken.

Daarnaast zijn er ook nog de opleidingen voor de preventieadviseur zelf, gevolgd bij de instellingen die erkend zijn en voorkomen op de lijst van preventieadviseur niveau 1 of 2 en preventieadviseur basisniveau van de FOD Werkgelegenheid, opleidingen voor veiligheidscoördinatie die erkend zijn en voorkomen op de lijst van veiligheidscoördinatie en de opleiding vertrouwenspersoon, gevolgd bij instellingen die op de lijst voorkomen van de FOD Werkgelegenheid.

Er zijn ook nog opleidingen op basis van andere Europese, federale of regionale regelgeving die door managementsysteemfunctionarissen (preventieadviseurs, milieucoördinators, veiligheidscoördinators, veiligheidsadviseurs ADR, …) of door specifieke beroepen in bepaalde activiteiten in een bedrijfscontext moeten gevolgd worden.

In een nieuw artikel op de blog van BeSWIC vindt u een beperkt overzicht van enkele van deze opleidingen die volgen uit een andere formele regelgeving of vanuit bepalingen opgenomen in CAO’s, waarmee men als preventieadviseur in een bepaalde sector in contact kan komen.

Lees het volledige artikel op de blog van BeSWIC: Bekwaamheidsattesten of verplichte opleidingen: enkele niet-welzijnsregelgevingen.