Uit diverse bevragingen blijkt dat de arbeidsomstandigheden bij artsen-specialisten in opleiding nogal precair zijn en dit ondanks de wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur.

Lees het volledig artikel op de blog van deze BeSWIC website: Arbeidsomstandigheden bij artsen-specialisten in opleiding.