In een ministeriële omzendbrief (MO) van 24 mei 2016 reageerde de toenmalige minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken op de intentie van een aantal hulpverleningszones om het werkregime van shiften van 24 uur uit te breiden naar andere hulpverleningsposten dan die waar dit werkstelsel reeds van toepassing was vóór de overgang naar de hulpverleningszone.

De MO uit 2016 heeft als het uitgangspunt dat deze plannen onverenigbaar zijn met een context van sociale vooruitgang, bepaalde vragen opwerpen met betrekking tot de veiligheid en in strijd zijn met de internationale engagementen van de Belgische staat.

Een nieuwe MO van 3 juni 2022, die hogervermelde MO opheft, heeft een aantal soortgelijke bedenkingen, maar de finale conclusie is dat het nu in het kader van proportionaliteit en het “standstill”-beginsel onder minstens bepaalde voorwaarden mogelijk moet zijn.

In het artikel op de blog van BeSWIC vindt u een korte samenvatting van de krachtlijnen van de omzendbrief, referenties naar andere artikels op deze BeSWIC website rond de brandweer en wat uitleg over “Arbeidsvoorwaarden” als één van de 5A’s (arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen).

Lees het volledige artikel: 24-urenshiften bij brandweer nu mogelijk onder strikte voorwaarden.