In een nieuwe rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt de ontwikkeling beschreven van nieuwe methodes om te beoordelen hoeveel, en in welke mate, werknemers in de EU aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Het onderzoek was bedoeld om te bepalen welke stoffen en sectoren de meeste risico's met zich meebrengen voor werknemers door de trends in de loop van de tijd te bestuderen.

Daarbij werd niet alleen beoogd een overzicht te maken van het gebruik van gevaarlijke stoffen, maar ook om een methode te creëren die kan worden herhaald om toekomstige trends en ontwikkelingen te monitoren.

Meer info