Het naleven van de normen voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) is van fundamenteel belang voor de bescherming van werknemers. Een nieuwe pagina op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) geeft een overzicht van het onderzoek naar de factoren die een invloed op de naleving van VGW-voorschriften hebben en hoe deze naleving kan worden verbeterd, met name bij micro- en kleine ondernemingen.

Het onderzoek heeft tot doel de verschillende soorten ondersteuning die beschikbaar zijn voor bedrijven en de effectieve strategieën en praktijken van VGW-toezichthouders onder de loep te nemen, met een overkoepelend overzicht en diepgaande studies waarin wordt nagegaan hoe de overheid, de marktwerking en toeleveringsketens (met bijzondere aandacht voor de agrovoedingssector en de bouwsector) naleving beïnvloeden.

Ook de impact van de COVID-19-pandemie en de implicaties daarvan voor de naleving van VGW-regels komen aan bod.

Meer info

op de website van EU-OSHA:

(Bron: Occupational Safety and Health Newsletter 229 - oktober 2021: Ondersteuning van naleving van VGW-voorschriften: lopend onderzoek)