Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid (EU-OSHA) publiceert 2 nieuwe ‘E-facts’ publicaties over nanomaterialen op de werkvloer: nanomaterialen in de gezondheidszorg en in onderhoudswerk.

Gezondheidszorg

In de ‘E-facts’ publicatie nr. 73 wordt uitgelegd hoe gezondheidswerkers bij de uitvoering van hun dagelijkse werk in contact zouden kunnen komen met nanomaterialen op hun werkplek en welke maatregelen kunnen worden getroffen om potentiële gevallen van blootstelling te voorkomen.

Onderhoudswerk

De ‘E-facts’ publicatie nr. 74 legt uit hoe werknemers nanomaterialen kunnen tegenkomen tijdens het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en geeft informatie over wat er gedaan moet worden om potentiële gevallen van blootstelling te voorkomen.

Wat zijn nanomaterialen?

Nanomaterialen zijn kleine deeltjes, die niet door het menselijk oog kunnen worden waargenomen. Toch zijn zij aanwezig in heel gewone producten, zoals levensmiddelen, cosmetica, elektronica en geneesmiddelen.

Sommige nanomaterialen zijn natuurlijk, andere zijn bijproducten van menselijke activiteiten of zijn voor een speciaal doel geproduceerd. Nanomaterialen hebben weliswaar veel gunstige eigenschappen, maar we weten lang niet alles over de gezondheidsrisico's die ermee verbonden zijn. Daarom moet er voorzichtig met deze materialen worden omgegaan terwijl er ondertussen onderzoek naar wordt gedaan.

Onderzoek

De blootstelling aan nanomaterialen kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s (WCNG) heeft vastgesteld dat blootstelling aan een aantal geproduceerde nanomaterialen tot gezondheidsrisico's kan leiden. Niet alle nanomaterialen zijn echter per definitie giftig. Het onderzoek dat hiernaar wordt uitgevoerd moet dan ook toegespitst worden op de afzonderlijke materialen.

Gevolgen

De belangrijkste gevolgen van de blootstelling aan nanomaterialen zijn in de longen gevonden en zijn bijvoorbeeld ontstekingen, weefselschade, fibrose en tumoren. Ook het hart en het vaatstelsel kunnen worden aangetast. Bepaalde typen koolstofnanobuizen kunnen asbestachtige gevolgen hebben. Gebleken is dat behalve de longen ook andere organen en weefsels door nanomaterialen kunnen worden aangetast, waaronder de lever, de nieren, het hart, de hersenen, het skelet en zacht weefsel.

(Bron: Prebes nieuwsbrief februari 2016)

Publicaties

Download de ‘E-facts’ publicaties via de website van EU-OSHA:

Advies van het WCNG over risicobeoordeling van nanomaterialen (in het Engels): Risk Assessment of Products of Nanotechnologies (PDF)

Meer informatie

Verneem meer over nanomaterialen en veiligheid en gezondheid op het werk op de website van: