Op 25 maart 2022 organiseerde het ‘European Biosafety Network’ (EBN) in het federaal parlement een rondetafel rond preventie van blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, in het bijzonder cytostatica en antineoplastische agentia.

Naar aanleiding van deze rondetafel verscheen eind april 2022 op de blog van BeSWIC volgend artikel: Omgaan met cytostatica en antineoplastische agentia: enkele aanbevelingen.

Er bestaan heel wat informatiebronnen rond het thema. Het bovenvermelde blogartikel werd dan ook recent aangevuld met enkele bijkomende verwijzingen. Het gaat onder andere over volgende toevoegingen:

Tenslotte werden in de loop van de maand juni 2022 10 workshops gehouden rond 10 thema’s die input zal bieden voor een Europese gids, die vermoedelijk eind 2022 beschikbaar zal zijn als gevolg van richtlijn 2022/431/EU.

Waar nodig werden gebroken links in de artikels hersteld.