OiRA, het uniek platform van gratis beschikbare interactieve onlinetools voor risicobeoordelingen, betekent een toegevoegde waarde voor de micro- en kleine ondernemingen in Europa. Dankzij deze tools kan men op een eenvoudige manier voor zijn bedrijf een risicoanalyse uitvoeren en preventieacties bepalen.

Er zijn in het afgelopen decennium meer dan 147.000 risicobeoordelingen uitgevoerd met de OiRA tools. In 2020 werden er 58 nieuwe OiRA-tools uitgebracht, waardoor het totaal nu op 239 ligt, en daarnaast zijn dit jaar nog meer dan 45 bestaande tools geactualiseerd.

Om risicobeoordelingsprocessen aan te kunnen passen en werknemers veilig en gezond te houden in tijden van de coronapandemie, zijn er 15 nationale OiRA-tools voor het omgaan met COVID-19 in het leven geroepen.