Arbeidsinspecties zijn van cruciaal belang om de naleving van regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de Europese Unie (EU) te bevorderen. Arbeidsinspectiediensten gebruiken hiervoor systemen van sancties en gestandaardiseerde maatregelen.

Een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) evalueert arbeidsinspecties en verschillende sanctiesystemen in de EU. Deze systemen omvatten inspecties ter plaatse door arbeidsinspecteurs voor het toezicht op en de handhaving van nationale wetgeving en strategieën ter voorkoming van ongevallen en gezondheidsproblemen op de werkvloer. De Europese landen verschillen in de aanpak en uitvoering van dergelijke systemen.

Een op maat gemaakte responsstrategie voor overtredingen kan van belang zijn voor het bevorderen van naleving. Doorgaans staat het optreden in verhouding tot de aangetroffen situatie, gaande van aanbevelingen tot bestuurlijke boetes en vervolging. Om de besluitvorming te vergemakkelijken, kan een gestandaardiseerde maatregel voor veiligheid op de werkvloer worden overwogen. Het streven is veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te creëren in het belang van iedereen, met een nultolerantie voor overtredingen.

Meer info

(Bron: EU-OSHA Highlights – januari 2023: Arbeidsinspecteurs in de EU zijn van cruciaal belang om veiligheid en gezondheid op het werk werkelijkheid te laten worden)