In 2000 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de resolutie 54/134 aan en riep ze 25 november uit tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Op dit moment lopen er verschillende campagnes om het bewustzijn rond de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen te vergroten en kennis uit te wisselen.

Alle informatie en een korte geschiedenis van de dag zijn terug te vinden in het Engels op de website van de Verenigde Naties (VN): International Day for the Elimination of Violence against Women.

Ook op de werkvloer krijgen vrouwen te maken met intimidatie en (seksueel) geweld. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) biedt daarom op zijn website enkele tools en pagina’s om het probleem aan te kaarten:

Een recente discussienota van EU-OSHA zet uiteen hoe huiselijk geweld ook leidt tot een probleem op de werkplek en geeft voorbeelden van wettelijke en beleidskaders op Europees en nationaal niveau. Er worden ook nuttige aanbevelingen gedaan voor maatregelen om overlevende slachtoffers effectief op de werkplek te ondersteunen en om bij te dragen aan de bestrijding van huiselijk geweld.

Lees dit rapport in het Engels op de website van EU-OSHA: Veilige ruimten creëren: huiselijk geweld en de werkplek.

Meer informatie is ook beschikbaar op deze BeSWIC-website, in het thema Gender.

“Invest to Prevent Violence against Women & Girls”: 16-daagse actiemarathon tegen gendergeweld

UNiTE” is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Tussen 25 november, de startdag van de campagne, en 10 december, de Dag van de mensenrechten, vinden de 16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld plaats.

Het thema voor 2023 is “Invest to Prevent Violence against Women & Girls”. De campagne, die sinds 2008 wordt geleid door de secretaris-generaal van de VN en de “UN Women”, heeft tot doel geweld tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld te voorkomen en uit te bannen, en roept op tot wereldwijde actie om het bewustzijn te vergroten, belangenbehartiging te promoten en mogelijkheden te creëren voor discussie over uitdagingen en oplossingen.

Meer informatie over de campagne is beschikbaar op de website van de VN: UNITE to End Violence against Women Campaign.

Genderongelijkheid: een stand van zaken door Eurofound

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft in het verleden al verschillende publicaties over genderongelijkheid uitgebracht.

In een recent artikel op de blog van Eurofound gaat Barbara Gerstenberger na hoe ver het staat aan de hand van enkele cijfergegevens van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden EWC(T)S.

lees het volledige blogartikel op de website van Eurofound: Gender equality – What’s next? Let’s focus on the world of work.

Bezoek ook de pagina over Gendergelijkheid op de website van Eurofound.

Artikels op BeSWIC

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al verschillende artikels rond het onderwerp verschenen. Hieronder enkele voorbeelden: