Op 28 september 2022 heeft de Europese Commissie (EC) een mededeling goedgekeurd en een wetsvoorstel ingediend rond de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk en tot wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende asbest op het werk.

Lees de volledige mededeling van de EC op de Eur-Lex website (in het Engels): Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on working towards an asbestos-free future: a European approach to addressing the health risks of asbestos.

Lees de tekst van het wetsvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende asbest op het werk op de Eur-Lex website (in het Engels): Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/148/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work.

Het initiatief heeft als doel de bestaande bindende grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan asbest te actualiseren, rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke ontwikkeling en technische vooruitgang.

Asbest is een uiterst gevaarlijke kankerverwekkende stof en ondanks het verbod van de Europese Unie (EU) in 2005 blijft het een aanzienlijke bedreiging vormen voor de volksgezondheid en de gezondheid van werknemers, met name in de bouw-, onderhouds- en afvalsector. Een geïntegreerde aanpak op verschillende beleidsterreinen, waaronder veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), is nodig om de rampzalige erfenis ervan aan te pakken.

De Commissie en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) roepen hun netwerken en belanghebbenden op om mee te werken aan initiatieven voor een asbestvrije toekomst en de bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk van zij die mogelijk aan asbest worden blootgesteld.

Meer info

(Bron: EU-OSHA Highlights – September 2022: New legislative proposal to protect European workers from asbestos)