Wie vanaf april langer dan twee maanden ziek is, krijgt een vragenlijst toegestuurd die een gepersonaliseerde begeleiding naar werk mogelijk moet maken.

In de strijd tegen het stijgende aantal langdurig zieken komt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block met een nieuwe vragenlijst. Iedereen die twee maanden ziek is, krijgt die opgestuurd. Op basis van een wetenschappelijke studie werden 15 vragen geselecteerd die peilen naar de gezondheid, de werksituatie en hoe de patiënt de kansen inschat om weer aan de slag te gaan.

De vragenlijst komt boven op de lijst die de ziekenfondsen nu al moeten voorleggen aan mensen die langer dan twee maanden ziek zijn. Daarin wordt vooral gepolst naar de medische toestand van de zieken. De nieuwe vragenlijsten polsen hoe zieken hun eigen kansen op een terugkeer inschatten, onderzoeken of er eventueel problemen zijn op de werkvloer en gaan na hoe zwaar patiënten de werklast bij hun terugkeer inschatten.

Er is geen verplichting om die nieuwe vragenlijst in te vullen. Die is er wel voor de andere vragenlijst die het ziekenfonds nu al opstuurt. Als men die niet terugstuurt, dan kan men gedurende een maand 5 procent van zijn uitkering verliezen. Zieken die niet komen opdagen voor een re-integratiegesprek, kunnen eenmalig 10 procent van hun uitkering verliezen.

Op basis van de antwoorden kunnen de ziekenfondsen samen met de betrokken patiënten een re-integratieplan op maat uitwerken. Het is de bedoeling om voor wie die nog kan werken, zo snel mogelijk opnieuw aan het werk te helpen. Uit onderzoek blijkt dat hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, hoe kleiner de kans op een terugkeer.

(Bron: De Tijd - 30 maart 2019)