In een nieuwe beleidsnota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de traditionele dominante risico’s uit de sector benoemd, zoals de omgang met dieren en ongevallen in verband met tractoren en het gebruik van kettingzagen. Ook wordt nader gekeken naar de uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) die het gevolg zijn van nieuwe risico’s voor de sector.

Met diverse taken als de omgang met vee en het kappen van bomen, is de land- en bosbouw een van de gevaarlijkste sectoren in Europa. Ook moeten er oplossingen worden gevonden voor toenemende VGW-problemen. Daarbij gaat het om risico’s in verband met bestrijdingsmiddelen, aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoönotische ziekten, huidkanker, stress en psychosociale problemen.

Deze publicatie is de eerste van drie beleidsnota’s m.b.t. de sector.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA: