Twee nieuwe verslagen van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) brengen het grote aantal aandoeningen aan het bewegingsapparaat onder kinderen en jongeren onder de aandacht en benadrukken het belang van vroegtijdige preventie, zowel voor als na intrede op de arbeidsmarkt.

In een eerste rapport gaat dieper in op de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van musculoskeletale aandoeningen (MSA), namelijk fysieke factoren (bijvoorbeeld zwaarlijvigheid, slaapgebrek, langdurig zitten), sociaaleconomische factoren en individuele factoren (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd). Het rapport onderzoekt hoe deze factoren MSA bij kinderen en jongeren beïnvloeden, hoe ze kunnen worden voorkomen en hoe een gezond bewegingsapparaat tot een integraal onderdeel van onderwijs en opvoeding kan worden gemaakt.

In een tweede rapport wordt nagegaan hoe scholen een vroege bijdrage kunnen leveren aan preventie op lange termijn en komen verschillende aspecten van veiligheid en gezondheid aan bod. Er worden voorbeelden gegeven van geslaagde integratieprojecten in Europa en er worden aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen. Tot slot wordt in het verslag een strategische benadering uiteengezet voor de stelselmatige bevordering van lichaamsbeweging en de preventie van MSA in scholen.

Meer info

Op de website van de campagne "Gezond werk: verlicht de last! 2020-2022" van EU-OSHA:

(Bron: Healthy Workplaces Campaign News – juni 2022: Help onze kinderen: een oproep voor een gezond bewegingsapparaat op school)