Op 12 maart 2018 werd de norm ISO 45001 “Veiligheid en gezondheidsmanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik” gepubliceerd. De nieuwe norm biedt een eenvoudig te implementeren kader om in fabrieken en productieomgevingen waar ook ter wereld de werkomstandigheden veiliger te maken. De norm stelt bedrijven en andere organisaties in staat hun veiligheidsprestaties en gezondheidspraktijken continu te verbeteren.

Makkelijk te integreren model

ISO 45001 is makkelijk te integreren met andere managementsysteemnormen, zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement. De ISO 45001 norm volgt ook het model Plan-Do-Check-Act (PDCA), waarmee organisaties nauwgezet kunnen plannen welke maatregelen nodig zijn om komaf te maken met risicovolle omstandigheden op de werkvloer. Het gaat daarbij zowel om het gevaar op ongevallen als om situaties die tot gezondheidsproblemen of langdurige afwezigheid kunnen leiden.

Ter vervanging van OHSAS 18001

ISO 45001 vervangt OHSAS 18001, het voormalige kader voor veiligheid en gezondheid op het werk. Organisaties die gecertifieerd zijn volgens OHSAS 18001, hebben drie jaar de tijd om over te schakelen naar de nieuwe ISO 45001-norm. Certificering is echter geen vereiste in de nieuwe ISO 45001-norm.

(Bron: Prebes)