Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft haar VGW-barometer bijgewerkt met enkele nieuwe indicatoren voor werkgelegenheidsprognoses en psychosociale risico’s op het werk. De barometer is een datavisualisatietool met actuele informatie over de stand van zaken en trends op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de Europese Unie (EU).

De VGW-Barometer bevat een nieuwe rubriek, Prognoses, met kwantitatieve voorspellingen van toekomstige trends op het gebied van werkgelegenheid, gebaseerd op de prognose inzake vaardigheden van Cedefop. Meer informatie op de website van Cedefop: Skills Forecast.

Op basis van studies uitgevoerd door de Internationale Commissie voor Gezondheid op het Werk (ICOH) zijn er nu ook schattingen beschikbaar over de werkgerelateerde last van ziekten als gevolg van psychosociale problemen, kanker of aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Bekijk de cijfergegevens in de VGW-barometer: Work-related diseases.

Tenslotte kan men in de nieuwe rubriek “Resources” (Bronnen) publicaties en rapporten per land terugvinden.

(Bron: EU-OSHA Highlights – februari 2024: Ontdek de nieuwe VGW-indicatoren voor werkgelegenheidsprognoses en schattingen van de psychosociale dimensie van werkgerelateerde ziekten in Europa)